Educypedia, the educational encyclopedia

 The educational encyclopedia
Human Science
Atlas - Maps
Calendars
Countries
Environment
Languages
Medical info
Milieu
Religion
Time
 
Utilities - Tools
Calendar Tools
Time & Date Calculators
Time Tools
 
Local sitemap
Sitemap
 

Embryo


  
 


If you like it, buy me a beer
Horizontaal
Medical topics 
Acupuncture.com acupuncture, herbal medicine, chinese herbal medicine, tcm, tom, alternative medicine, complimentary medicine, qi gong, qigong, chikung, chi kung, dietetics, nutrition, tui na, tuina
Aids AIDS/HIV virus
AIDS Pathology Human immunodeficiency virus (HIV) is the causative agent for AIDS. The most common type is known as HIV-1 and is the infectious agent that has led to the worldwide AIDS epidemic
Ageing ageing is both a genetically programmed and an environmentally (wear and tear) influenced process
Airborne allergens sneezing is not always the symptom of a cold. Sometimes, it is an allergic reaction to something in the air
Air we breath environmental protection agency proposes tighter rules on air pollution
Allergie in Dutch, voedselallergie
AllergieŽn en andere vormen van overgevoeligheid in Dutch
Allergy allergies are hypersensitivity reactions of the immune system to specific substances called allergens (such as pollen, stings, drugs, or food) that, in most people, result in no symptoms, asthma, house dust mite allergy, food allergy, pet allergy, pollen allergies, insect sting allergy
Anapath web (French and English) web site for pathology, good startpage and a lot of info, a tip
Anti gifcentrum bel 070 245 245
Bestraling.be site voor Nederlandstalige patiŽnten en vrienden van patiŽnten die een bestralingsbehandeling (radiotherapie) gekregen hebben of zullen krijgen, in Dutch
Bestraling radiotherapie ofwel bestraling is een medische behandeling van kanker, van gezwelziekten, radiotherapie, bestraling, kanker, zelfhulp, radiotherapeut, in Dutch
Blood Pressure Guide Blood pressure is the force of blood against the walls of arteries. Blood pressure is recorded as two numbersóthe systolic pressure (as the heart beats) over the diastolic pressure (as the heart relaxes between beats)
Brandwonden welke functies heeft de huid en wat is het verschil tussen een tweede- en een derdegraads brandwond, in Dutch
Brandwonden in Dutch
Chemicals and human health discover ways chemicals can affect human health
Cholesterol cholesterol is een vetachtige stof die van nature in en buiten ons lichaam voorkomt, Cholesterol.cjb.net in Dutch
Color blind ? color blindness comes as a result of a lack of one or more of the types of color receptors. Most color perception defects are for red or green or both, Ishihara test for color blindness
Dermatopathology department pathology,  images, pictures, photograph, database, disease, cutaneous, skin, department, residency, cancer, dermatiti
ECG simulation program an interactive simulation program that enables one to study the relationship between the electric activity of the ventricular myocardium and the resulting potentials on the thorax
Eetstoornissen preventie en behandeling van anorexia en boulimia nervosa en verwante eetstoornissen, in Dutch
Electrosmog pdf file
Electrosmog-straling
Electrosmog
Erfelijkheid informatie over erfelijkheid en gezondheid, in Dutch
Ergonomie ergonomie is de wetenschap die de aanpassing van de werkomstandigheden aan de mens bestudeert, in Dutch
Foodborne pathogenic microorganisms and natural toxins
Foot care treatment of foot, ankle and heel conditions
Gezond gewicht leren omgaan met overgewicht, dieet, calorie, voeding, diabetes, cholesterol, vermageringspil, in Dutch
Haaruitval in Dutch
Homeopathie onder klassieke homeopathie wordt verstaan de geneeswijze zoals die door de grondlegger Samuel Hahnemann zo'n 200 jaar gelden werd vastgelegd. De voornaamste pijlers zijn dat ziekte een verstoring is van het gehele organisme op een dynamisch, met andere woorden, niet materieel niveau, in Dutch
Homeopathie in Dutch
Immunology the basics about the immune system, understand how an antibody's physical structure determines its interaction with antigen, learn about HIV's interaction with the immune system and how current treatments interrupt the HIV lifecycle
Infection and immunity man and microbes, innate and acquired immunity, mucociliary escalator: diseases of mucociliary, cells of the immune system, anatomy of the immune system, bacteria - the basic facts, humoral Immunity (antibody responses, structure of antibodies, generation of diversity), bacterial killing (complement, opsonisation, phagocytosis), antibody / complement / neutrophil deficiencies, bacterial pathogenesis
Klinische psychologie
LUPUS Lupus is a chronic, autoimmune disease that can damage any part of the body (skin, joints, and/or organs inside the body).
Malaria
Mental health a free encyclopedia of mental health information
Microbe zoo discover the many worlds of hidden microbes
Nicotine junkies scientists have found striking evidence that heroin, cocaine and nicotine affect the same part of the brain
Oogfouten bijziendheid, verziendheid, ouderdomsverziendheid, brilvoorschrift, correctie van brekingsfouten, in Dutch
Optometry
Orthopedie: het menselijk steun- en bewegingsapparaat orthopedische aandoeningen en hun behandeling, in Dutch
Palliatieve zorg palliatieve zorg bestaat uit verschillende facetten. Daarbij proberen zowel hulpverleners als familie te zorgen voor een optimaal comfort voor de stervende patiŽnt, in Dutch
Parasitology Diagnostic Web Site
Recht op waardig sterven RWS - Vlaamse vereniging voor Recht op Waardig Sterven, euthanasie, in Dutch
Smoking-health effects
Snurken in Dutch
Stervens begeleiding belicht met name de spirituele aspecten van sterven en stervensbegeleiding, in Dutch
Stotteren in Dutch
Stotteren 2 in Dutch
Tropenzorg reizen, gezondheid, malaria, DEET, muskietennet, waterzuivering, EHBO, hygiene, zon, UV, buitensport, travel, health, mosquito net, water purification, in Dutch
Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen bier, alcohol, cannabis, druglijn, in Dutch
Verpleging aan huis info voor verpleegkundigen, in Dutch
Vlaamse liga tegen kanker psychosociale hulp aan patiŽnten en hun familie, informatiecampagnes voor het voorkomen van kanker, en steun aan wetenschappelijk onderzoek, in Dutch
Weight watchers meer dan 25 miljoen vrouwen en mannen op deze wereld hebben dankzij weight watchers gewicht verloren, in Dutch
Woordblindheid of dyslexie een communicatieprobleem in de hersenen dat ervoor zorgt dat lezen, schrijven en spellen (erg) moeilijk gaat, in Dutch
Horizontaal

Home | Site Map | Email: support[at]karadimov.info

Last updated on: 2011-01-02 | Copyright © 2011-2021 Educypedia.

http://educypedia.karadimov.info